//
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021
Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021 11:54

Χορήγηση έγκρισης για μηχανολογική επέκταση / εκσυγχρονισμό υφισταμένης μονάδος παρασκευής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Α.Ε., στη θέση «Δένδρο - Πεδιάδα Μόρνου» Ναυπάκτου