Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2021 08:27

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου-σιδήρου και προϊόντων από πλαστικές ύλες, ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΟΥΞΑΛ ΑΒΕΕ», στη θέση «Τσάπρακας» Τ.Κ. Νεάπολης, Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλ