Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022 10:44

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), ιδιοκτησίας «STAR MARKET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στη θέση ‘Τσολκέικα’, Τ.Κ. Δοκιμίου, Δήμου Αγρινίου ,Π.Ε. Αιτωλ/νίας