Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022 09:32

Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στην υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γύψου και γυψοσανίδων, ιδιοκτησίας «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ A.B.E.E.», στη θέση «Πετσουριά», Τ.Κ. Στάνου, Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας