Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 09:03

Γνωστοποίηση εγκατάστασης εργαστηρίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ιδιοκτησίας Στεργιάννη Δήμητρας στη θέση «Λυγούλες», Στάνος Αμφιλοχίας