Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2022 07:59

Γνωστοποίηση εγκατάστασης εργαστηρίου παραγωγής τυριού και τυροπήγματος, ιδιοκτησίας ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ-ΣΕΡΠΑΝΟΣ Ο.Ε. στην οδό Φιλελλήνων 41, Αγρίνιο