Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2022 06:37

Γνωστοποίηση εγκατάστασης εργαστηρίου απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), στο Θέρμο, ιδιοκτησίας Χειλάκη Δημητρίου