Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022 09:20

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην υφιστάμενη τυροκομική μονάδα «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Αμφιλοχικό Άργος-Αμπελάκι» ΤΚ Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας