Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2012 13:02

Χορήγηση (α) άδειας μηχανολογικής επέκτασης και (β) εισήγησης για κτιριακή επέκταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ»

Χορήγηση (α) άδειας μηχανολογικής επέκτασης και (β) εισήγησης για κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων ψυγείου – διαλογητηρίου σπαραγγιών και λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ» .