Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 01 Νοέμβριος 2012 14:21

Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας ελαιοτριβείου(μετά από αλλαγή φορέα) ιδιοκτησίας Κούγγελη Ανδρέα του Γερασίμου(πρώην Αφοί Κούγγελη και Σία ΟΕ) που βρίσκεται στο Βασιλόπουλο Δήμου Ξηρομέρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας