Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2012 13:01

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας οπωροκηπευτικών ιδιοκτησίας Ταμπάκη Σπυρίδωνος του Ιωάννη, που βρίσκεται στη θέση ‘‘Πέτρινα’’ Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας