Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Μάιος 2013 14:41

Προγραμματισμός ελέγχου των επιχειρήσεων που κατάθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ.1 του Ν. 3982/2011 στο δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου 2013.