Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2016 09:28

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 12:54

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ «economy» στην Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

Με την αρ. πρωτ. 307231/4241/20-11-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στο 1ο χλμ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ , διότι κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας του είδους χαρτί κουζίνας «economy» σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Γ.Γ.Β. και Γ.Χ.Κ. για των έλεγχο των βιομηχανικών και χημικών προϊόντων έτους 2015, το δείγμα εξετάστηκε και βρέθηκε από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών σύμφωνα με την 30/013/000/3762/18-05-2015/23-07-15 γνωμάτευσή της ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς τις ενδείξεις στην συσκευασία του, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις, διότι σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 83 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Αριθμός Απόφασης Α2-718/31-07-2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/ 31-07-2014) δεν αναγράφονται οι διαστάσεις κάθε φύλλου του ρολού χαρτιού κουζίνας (ελλιπείς ενδείξεις).

Σελίδα 21 από 24