Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

        

      

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΕ ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

 

Με την αρ. πρωτ. 321590/5293/4-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥ, κατάστημα εμπορίας ετοίμων ενδυμάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 14 στο Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη απόλυτα εμφανούς από τον καταναλωτή, πινακίδας με την ένδειξη «Τιμή Πώλησης» σε ανδρικό μπλουζάκι το οποίο υπήρχε στη βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

 

Με την αρ. πρωτ. 321597/5294/3-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της κ. ΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, κατάστημα λιανικής εμπορίας ειδών ιματισμού κ.α, στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Κοκίνου στο Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη απόλυτα εμφανούς από τον καταναλωτή, πινακίδας με την ένδειξη «Τιμή Πώλησης» σε γυναικείο πουλόβερ το οποίο υπήρχε στη βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ    ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Με την αρ. πρωτ. 321609/5296/27-11-14απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ κατάστημα λιανικού εμπορίου, στην οδό Μανωλοπούλου 25, στον Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η ελλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης, σε ένδυμα που εκτίθετο στην εξωτερική όψη του καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Με την αρ. πρωτ. 321604/5295/3-12-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, κατάστημα εμπορίας έτοιμων ενδυμάτων, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 37, στον Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η έλλειψη πινακίδας με την τιμή πώλησης, σε ένδυμα που εκτίθετο εντός του καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

           ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ «mandarino» στη βιτρίνα καταστήματος Εμπορίας Παιδικών Ενδυμάτων.                                                  

 

Με την αρ. πρωτ. 277839/4634/22-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ), στην επιχείρηση της κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, κατάστημα Εμπορίας Παιδικών Ενδυμάτων, στην οδό Συλλαϊδοπουλου 5 στο Πύργο του Ν. Ηλείας, διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας, διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη αναρτημένης πινακίδας με την ένδειξη «Τιμή Πώλησης» στο είδος παιδικό φόρεμα «mandarino» το οποίο υπήρχε στη βιτρίνα του εν λόγω καταστήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της με αριθμ. Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 ) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών ( ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Σελίδα 23 από 25