Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Μάιος 2022 11:06

Θερινό ωράριο πρατηρίων καυσίμνων Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ