Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 09:52

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και όχλησης για το Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής αγροτικών προϊόντων της εταιρείας ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στο Τ.Κ. Σαβαλίων του Δήμου Ήλιδας