Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 11 Φεβρουάριος 2021 11:53

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του ελαιοτριβείου της εταιρείας Μαρίτσας Ιωάννης - Μαρίτσας Παναγιώτης Ο.Ε., που βρίσκεται στο Δ.Δ. Χαβαρίου του Δήμου Ήλιδας