Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Ιούλιος 2021 13:38

Yποβολή δήλωσης γνωστοποίησης για τη λειτουργία της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»