Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Ιούλιος 2021 14:04

Προσδιορισμός Π.Π.Δ. για το τμήμα «μονάδα πλυντηρίου αδρανών υλικών» ιδιοκτησίας του κ. Μαυραειδή Γεώργιου, στη θέση «Μελιός», αγροτικής περιοχής Κολιρίου, του Δήμου Πύργου