//
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Ιούλιος 2021 10:24

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την υφιστάμενη μονάδα οινοποίησης ιδιοκτησίας ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δ. Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας