Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022 10:08

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για Ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Τ.Κ. Κλαδέου, θέση «Άστρας», Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, της Π.Ε. Ηλείας