Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022 13:18

Υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»