Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022 13:43

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για επαγγελματικό εργαστήριο επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, ιδιοκτησίας LOUNTZIS FRUITS AND VEGETABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Μαραθιάς, Δήμου Ήλιδας