Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022 10:55

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τυποποιητήριο ελαιολάδου ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΚΛΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ, που βρίσκεται στη θέση «Γλυκόριζο» Τ.Κ. Πρασίνου, Δήμου Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας