Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2012 08:22

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2093 / 92 (άρθρο 35 παρ. 2)>>.