Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 08:03

Επανασυγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.