Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 07:05

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3377 /2005 (άρθρο 3 παρ. 2)>>.