Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2017 13:52

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. Αιτ/νια.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας