Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018 08:01

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «PANASOLAR E.E.», στη θέση «Αηδόνι», ...

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων, ισχύος 499 kW», ιδιοκτησίας της εταιρείας «PANASOLARE.E.», στη θέση «Αηδόνι», ΤΚ Γαβρολίμνης, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας