Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019 15:26

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας, εγκατάστασης νέου συστήματος απόσμησης και εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού ακαθάρτων – καθαρών υδάτων, ....

Φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, αύξησης δυναμικότητας, εγκατάστασης νέου συστήματος απόσμησης και εφαρμογής συστήματος διαχωρισμού ακαθάρτων – καθαρών υδάτων, της υφιστάμενης Μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στη θέση «Μπάστα-Καλογεροστάνη», ΔΕ Λεχαινών, Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ΠΕ Ηλείας