Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 13:34

Φάκελος Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Πατρών

Φάκελος Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή «Κόκκινος Μύλος» του Νομού Αχαϊας, που αφορά σε επέκταση του πεδίου συλλογής λυμάτων και την υλοποίηση της α' φάσης επέκτασης των έργων επεξεργασίας λυμάτων.