Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018 20:16

Αποφάσεις της 14ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 117/2018: Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, προϋπολογισμός: #2.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του330.47 KB13/08/2018
Απόφαση 118/2018: Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #3.550.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με ένταξη ενός (1) νέου υποέργου και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του350.56 KB13/08/2018
Απόφαση 119/2018: Έγκριση της υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #1.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018, με ένταξη (1) νέου υποέργου και με αύξηση του προϋπολογισμού του335.17 KB13/08/2018
Απόφαση 120/2018: Έγκριση: α) Μείωση του προϋπολογισμού του 1ου υποέργου (μελέτη) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στον προϋπολογισμό της σύμβασης (από 50.000,00 € σε 12.431,16 €) και β) Απένταξη του 2ου υποέργου (έργο) με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ»προϋπολογισμού 450.000,00€. {Το ως άνω έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικό πρόγραμμα έτους 2018 του περιφερειακού σκέλους της Π.Δ.Ε. χρηματοδοτουμένου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Κ.Ε.: 2012ΚΑΠ0705011)}323.04 KB13/08/2018
Απόφαση 121/2018: Προένταξη νέου έργου με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ» και προϋπολογισμού 200.000,00€στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων334.41 KB13/08/2018
Απόφαση 122/2018: Έγκριση της υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 ΠΑΤΡΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ», π/υ: 1.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018304.57 KB13/08/2018
Απόφαση 123/2018: Α) Προένταξη νέων έργων, μελετών, προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Β) αναγκαιότητα υλοποίησης αυτών και Γ) τρόπος διαγωνισμού για τα έργα, μελέτες και προμήθειες και τρόπος υλοποίησης των υπολοίπων482.60 KB13/08/2018
Απόφαση 124/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. 111 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7) (π.κ.2007ΜΠ00130000)» (Κ.Ε. 2015ΜΠ00100000, προϋπολογισμός: #164.236,02€#) της ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της319.92 KB13/08/2018
Απόφαση 125/2018: Έγκριση αναγκαιότητας δράσεων του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τη φυσική καταστροφή της 30ης Νοεμβρίου έως και 2ης Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθµού της Χώρας σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε.454.35 KB13/08/2018
Απόφαση 126/2018: Έγκριση υποβολής αιτήματος, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τη φυσική καταστροφή της 30ης Νοεμβρίου έως και 2ης Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθµού της Χώρας σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2003ΣΕ05500005της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε.389.29 KB13/08/2018
Απόφαση 127/2018: Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους1.07 MB13/08/2018
Απόφαση 128/2018: Τρίτη (3η) τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1/19-01-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»1.46 MB13/08/2018
Απόφαση 129/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 29/2018, 94/2018 και 98/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018806.70 KB13/08/2018
Απόφαση 130/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία των 11 έργων Συντήρησης - αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας1.02 MB13/08/2018
Απόφαση 131/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία (5) Υποέργων του έργου: «Συντήρηση - Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, συνολικού προϋπολογισμού 3.550.000,00€, κωδικού 2015ΕΠ501000021.03 MB13/08/2018
Απόφαση 132/2018: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ήλιδας (συγκεκριμένα στην πόλη της Αμαλιάδας), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, εκδήλωσης με τίτλο "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018806.13 KB13/08/2018
Απόφαση 133/2018: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης (συγκεκριμένα στην πόλη της Ανδραβίδας), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Ανδραβίδας, της εκδήλωσης "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018818.34 KB13/08/2018
Απόφαση 134/2018: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου (συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, της εκδήλωσης "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018817.40 KB13/08/2018
Απόφαση 135/2018: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων εντός του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το Σάββατο στις 11 Αυγούστου 2018807.75 KB13/08/2018
Απόφαση 136/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης μεταφοράς μελέτης προς ολοκλήρωση από την ΣΑΜΠ 001/3 (Γ’ ΚΠΣ) στη ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ (π.κ. 2006ΜΠ00130018)», Π/Υ: 565.688,00€759.60 KB13/08/2018
Απόφαση 137/2018: Επικύρωση πρακτικών 3ης/2018, 4ης/2018, 5ης/2018 και 6ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας576.09 KB13/08/2018