Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Αύγουστος 2018 12:18

Αποφάσεις της 15ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 138/2018: Έγκριση της Έκθεσης Απογραφής έναρξης Διαχειριστικής χρήσης 2012 και του Ισολογισμού έναρξης Διαχειριστικής χρήσης 2012, που εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την 1.1.20122.64 MB13/08/2018
Απόφαση 139/2018: Έγκριση Διαχειριστικής Έκθεσης χρήσης 2012 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2012 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2012 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.19991.92 MB13/08/2018