Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 12:19

Αποφάσεις της 17ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 146/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», (Κ.Ε 2014ΕΠ50100000, εγκεκριμένο π/υ: 13.000.000,00€) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με ένταξη νέων υποέργων και με αύξηση του προϋπολογισμού του από 13.000.000,00€ σε 49.770.000,00€635.47 KB13/09/2018
Απόφαση 147/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ00100014)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #12.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με ένταξη νέων υποέργων και με αύξηση του προϋπολογισμού του από 12.000.000,00€ σε 31.300.000,00€661.30 KB13/09/2018
Απόφαση 148/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», Π/Υ: #4.125.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018833.58 KB13/09/2018
Απόφαση 149/2018: Έγκριση ΣΤ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.08 MB13/09/2018
Απόφαση 150/2018: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019-20213.19 MB13/09/2018
Απόφαση 151/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ», Π/Υ #120.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018587.15 KB13/09/2018
Απόφαση 152/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ», Π/Υ: #351.500,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018590.48 KB13/09/2018
Απόφαση 153/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», Π/Υ #303.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018833.46 KB13/09/2018
Απόφαση 154/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018 και 129/08.08.2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018314.02 KB13/09/2018
Απόφαση 155/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΡΟΥΣΚΟΥΛΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», Π/Υ #730.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018299.76 KB13/09/2018
Απόφαση 156/2018: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης των τεσσάρων νέων υποέργων της 7ης τροποποίησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.(ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ50100002. 1) Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2019-2020.Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002/04.07, 2) Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για τη περίοδο 2019-2020.Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002/03.11, 3) Συντήρηση Πρασίνου και Σήμανση Ασφάλιση στο ΕΟΔ –ΠΔΕ περιόδου 2019-2020.Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002/02.20, 4) Συντήρηση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ της ΠΕ Αχαΐας, αρμοδιότητας ΠΔΕ, περιόδου 2019-2020.Κ.Ε.2014ΕΠ50100002/02.19326.92 KB13/09/2018
Απόφαση 157/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ #319.880,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018323.69 KB13/09/2018
Απόφαση 158/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΦΛΟΚΑ)», Π/Υ: #916.360,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018319.10 KB13/09/2018
Απόφαση 159/2018: Προένταξη τριών νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: α) «Αγορά ακινήτων για τη διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα – Ανδρίτσαινα μετά τη διασταύρωση-Διασέλλων» προϋπ/σμού 13.960,00 ευρώ , β)«Αποζημίωση λόγω διάλυσης της σύμβασης για την κατασκευη του έργου: « Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 - 17+300 της Ε.Ο. Κρέστενα– Μπαρακίτικα» προϋπ/σμού 9.092,62 ευρώ και γ) «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου» προϋπολογισμού: 135.000,00€317.94 KB13/09/2018
Απόφαση 160/2018: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης των εργολαβιών: 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ» 3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ SHM 4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 Ν. 4412/2016341.97 KB13/09/2018
Απόφαση 161/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης μεταφοράς μελέτης προς ολοκλήρωση από την ΣΑΜΠ 001/3 (Γ' ΚΠΣ) ) στη ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ 35ο ΧΛΜ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (π.κ. 2000ΜΠ00130023)», π/υ: 251.448,77€313.07 KB13/09/2018
Απόφαση 162/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ (2010ΝΑ00680000)» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100000, προϋπολογισμός: #5.205,33€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του από 5.205,33€ σε 22.326,10€357.26 KB13/09/2018