Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Οκτώβριος 2018 00:59

Αποφάσεις της 18ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 163/2018: Συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα και τις ελλείψεις των κοινωνικών φορέων ψυχικής υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος667.43 KB02/10/2018
Απόφαση 164/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)», Π/Υ #129.350,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018623.87 KB02/10/2018
Απόφαση 165/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ Τ. Κ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», Π/Υ #150.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018605.76 KB02/10/2018
Απόφαση 166/2018: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»755.89 KB02/10/2018
Απόφαση 167/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΣΚΑ" ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 335.000,00€, κωδικού 2018ΕΠ00100007306.81 KB02/10/2018
Απόφαση 168/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία της μελέτης: «Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση ¨ΝΤΑΣΚΑ¨ Ερυμάνθειας Ν.Αχαΐας» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 130.000,00€, κωδικού 2018ΜΠ00100000326.79 KB02/10/2018
Απόφαση 169/2018: Ταξινόμηση - Κατηγοριοποίηση του εγγειοβελτιωτικού έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής και αρδευτικού δικτύου στη θέση Ντασκά Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας»344.85 KB02/10/2018
Απόφαση 170/2018: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00 €) για την επέκταση των συμβάσεων του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σύμφωνα με το αρ. 132 παρ, γ του Ν.4412/16320.80 KB02/10/2018
Απόφαση 171/2018: Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας386.05 KB02/10/2018
Απόφαση 172/2018: Επικύρωση πρακτικών 9ης/2018, 10ης/2018, 11ης/2018 και 12ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας571.93 KB02/10/2018