Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018 11:44

Αποφάσεις της 20ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 187/2018: Υπογραφή Πρωτοκόλλου με Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και συστέγαση του Γραφείου της ΕΠΕ στην Πάτρα με υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας309.99 KB30/10/2018
Απόφαση 188/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας», Π/Υ #750.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018312.30 KB30/10/2018
Απόφαση 189/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» Π/Υ: #3.300.000,00€#» στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018373.89 KB30/10/2018
Απόφαση 190/2018: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16384.40 KB30/10/2018
Απόφαση 191/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», Π/Υ: #206.900,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018299.72 KB30/10/2018
Απόφαση 192/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #400.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018366.95 KB30/10/2018
Απόφαση 193/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ", Π/Υ #310.000,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018284.49 KB30/10/2018
Απόφαση 194/2018: Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων»4.78 MB30/10/2018
Απόφαση 195/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ» (Κ.Ε.: 2015ΕΠ00100021, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ: #890.000,00€#) στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 με αύξηση του προϋπολογισμού του από 890.000,00€ σε 990.000,00€591.19 KB30/10/2018
Απόφαση 196/2018: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαδικασιών επιπλέον προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αχαΐας έτους 2018 ποσού μέχρι 120.284,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ835.00 KB30/10/2018
Απόφαση 197/2018: Προένταξη νέας παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)595.31 KB30/10/2018
Απόφαση 198/2018: Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1/19-01-18 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»0.99 MB30/10/2018
Απόφαση 199/2018: Εξουσιοδότηση διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών «Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοτροφείων» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας713.95 KB30/10/2018
Απόφαση 200/2018: Επικύρωση πρακτικών 13ης/2018, 14ης/2018, 15ης/2018 και 16ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας571.74 KB30/10/2018
Απόφαση 201/2018: Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διώξεις πολιτών που αγωνίζονται ενάντια στους πλειστηριασμούς486.93 KB30/10/2018