Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018 14:36

Αποφάσεις της 21ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 202/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ: 19.418.636,00€ δημόσια δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018746.65 KB21/11/2018
Απόφαση 203/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»" Π/Υ #1.136.570,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018592.82 KB21/11/2018
Απόφαση 204/2018: Συζήτηση και ενημέρωση επί του θέματος των παρουσιαζόμενων προβλημάτων στη φετινή ελαιοπαραγωγή στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος0.97 MB21/11/2018
Απόφαση 205/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού και αντιμετώπιση κατολισθήσεων με παραλλαγές στην Ε.Ο από Ζαχάρω- Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο, Π.Ε. Ηλείας, Α' Φάση», Π/Υ #6.100.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018599.43 KB21/11/2018
Απόφαση 206/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ”» Π/Υ: #2.700.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018601.17 KB21/11/2018
Απόφαση 207/2018: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021, του έργου της ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2018ΕΠ50100001597.89 KB21/11/2018
Απόφαση 208/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», Π/Υ: #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018607.19 KB21/11/2018
Απόφαση 209/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης εννέα (9) υποέργων του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)», συνολικού προϋπολογισμού 31.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147)669.05 KB21/11/2018
Απόφαση 210/2018: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/161.03 MB21/11/2018
Απόφαση 211/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ» Π/Υ: #100.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018672.72 KB21/11/2018
Απόφαση 212/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049, προϋπολογισμός: #2.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του311.11 KB21/11/2018
Απόφαση 213/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ ΚΕΝΤΡΟΥ», Π/Υ: #141.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018297.29 KB21/11/2018
Απόφαση 214/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας278.71 KB21/11/2018
Απόφαση 215/2018: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων: 1) 05.10 Προμήθεια πέντε (5) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας έως μικτό βάρος 4.500Kgr, πέντε θέσεων (225.000,00), 2) 05.11 Προμήθεια τεσσάρων (4) διασκορπιστών άλατος 4,5m3 με πετρελαιοκινητήρα (120.000,00), 3) 05.12 Προμήθεια πέντε (5) Λεπίδων αποχιονισμού με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα κίνησης (115.000,00), 4) 05.13 Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα (γερανάκι) (23.000,00), 5) 05.14 Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων – μηχανημάτων, περιόδου 2018-2019 (20.000,00), 6) 05.15 Προμήθεια Πάνελ στέγης αποθηκών εργοταξίου και άλλων υλικών επισκευής (10.000,00), 7) 05.16 Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών (4.000,00), 8) 05.17 Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Αλυσοπρίονων (2.500,00) του έργου της ΣΑΕΠ501: Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002321.98 KB21/11/2018
Απόφαση 216/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ», Π/Υ #20.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018280.40 KB21/11/2018
Απόφαση 217/2018: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για 10 υποέργα που εντάχθηκαν στην ΣΑΕΠ 501 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)» σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 146/11-09-2018 απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας397.50 KB21/11/2018
Απόφαση 218/2018: Γνωμοδότηση σχετικά με συνένωση έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) πρώην Δήμου Ερινεού με έδρα Δήμου Αιγιαλείας327.42 KB21/11/2018
Απόφαση 219/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) υποέργου του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χείμαρρους Ν.Ηλείας» συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000,00€ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016293.95 KB21/11/2018
Απόφαση 220/2018: Έγκριση προένταξης νέας υπηρεσίας στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: «Ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε σύμβουλο για τις προτάσεις της ΠΕ Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της πρόσκλησης για τα στρατηγικά έργα Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»292.20 KB21/11/2018
Απόφαση 221/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018, 129/2018, 154/2018 και 184/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018369.36 KB21/11/2018
Απόφαση 222/2018: Έγκριση αναμόρφωσης του (ΟΠΔ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση την 34574/5.7.2018 Κ.Υ.Α. και το 44485/6.8.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών1.21 MB21/11/2018
Απόφαση 223/2018: Έγκριση Ζ’ τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018522.50 KB23/11/2018
Απόφαση 224/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, προϋπολογισμός: #1.942.300,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με υλοποίηση αυτού μέσω ενός (1) υποέργου χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του348.98 KB21/11/2018
Απόφαση 225/2018: Έγκριση: (α) Tροποποίησης της υπ' αριθμ. 103/19-09-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ως προς τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία», (β) Σχεδίου Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» και γ) Σχεδίου Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»551.85 KB21/11/2018
Απόφαση 226/2018: Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 20191.34 MB23/11/2018
Απόφαση 227/2018: Προένταξη ενός νέου έργου στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: «Καθαρισμός- Συντήρηση- Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων» σε «υδατορέματα εντός των Διοικητικών ορίων των Δήμων Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας336.90 KB21/11/2018