Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018 20:15

Αποφάσεις της 23ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 229/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ», Π/Υ #99.099,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018598.01 KB03/12/2018
Απόφαση 230/2018: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας (Άρθρο 99 τουΝ.3852/2010) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων για τη μεταφορά των μαθητών/τριών από τον οικισμό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων προς το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-20191.08 MB03/12/2018
Απόφαση 231/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Π/Υ: #366.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018605.04 KB03/12/2018
Απόφαση 232/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100002, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #5.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με ένταξη νέου υποέργου και αύξηση του προϋπολογισμού του από 5.000.000,00€ σε 10.000.000,00€719.86 KB03/12/2018
Απόφαση 233/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (π.κ. 2006ΜΠ00130023)» (Κ.Ε. 2014ΜΠ00100001, προϋπολογισμός: # 386.713,99€ #) της ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της λόγω αναθεώρησης284.44 KB03/12/2018
Απόφαση 234/2018: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για έργο ενταγμένο στους ΚΑΠ της Π.Ε. Αιτωλ/νιας με τίτλο: «Βελτίωση Ε.Ο. Δικτύου Ναυπάκτου-Σκάλας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16410.78 KB03/12/2018
Απόφαση 235/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - Ν.Μ.ΑΙΓΙΟΥ»" Π/Υ #123.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018283.20 KB03/12/2018
Απόφαση 236/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ», Π/Υ #60.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018290.69 KB03/12/2018
Απόφαση 237/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», Π/Υ: #800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018302.42 KB03/12/2018
Απόφαση 238/2018: Έγκριση υποβολής ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΤΩ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», Π/Υ: #150.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018298.68 KB03/12/2018
Απόφαση 239/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», Π/Υ #20.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018285.51 KB03/12/2018