Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 12:44

Αποφάσεις της 1ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 1/2019: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» κωδικό ΟΠΣ: 5029222 και καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας των δυο υποέργων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (Α 147) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας330.14 KB22/01/2019
Απόφαση 2/2019: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για δύο (2) νέα έργα που εντάχθηκαν στη ΣΑΕΠ 001 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τίτλους: 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ - ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α' ΦΑΣΗΣ)» και 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)»347.56 KB22/01/2019
Απόφαση 3/2019: Έγκριση, δια της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας471.11 KB22/01/2019