Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 12:44

Αποφάσεις της 2ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 4/2019: Έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας4.57 MB22/01/2019