Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 22 Οκτώβριος 2019 18:23

Αποφάσεις της 12ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 156/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΘΧ» Π/Υ: #591.050,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20191.24 MB24/10/2019
Απόφαση 157/2019: Σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.27 MB24/10/2019
Απόφαση 158/2019: Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)1.44 MB24/10/2019
Απόφαση 159/2019: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε., του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε.1.12 MB24/10/2019
Απόφαση 160/2019: Έγκριση πρόσληψης ιατρού εργασίας για το προσωπικό της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δυο (2) ετών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δαπάνης έως του ποσού των 14.000,00€1.38 MB24/10/2019
Απόφαση 161/2019: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δ.Σ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»1.12 MB24/10/2019
Απόφαση 162/2019: Ορισμός Εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Σύμβασης για την πράξη «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία»1.23 MB24/10/2019
Απόφαση 163/2019: Ορισμός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ (ΥΔΡΗΛ) Α.Ε.1.21 MB24/10/2019
Απόφαση 164/2019: Ορισμός Εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωτών) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Ηλείας Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.19 MB24/10/2019
Απόφαση 165/2019: Συζήτηση-Ενημέρωση σχετικά με αιτήματα που υποβλήθηκαν από εργαζομένους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων1.26 MB24/10/2019