Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 00:44

Αποφάσεις της 13ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 166/2019: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στον περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θανάση Αγαπητό.1.10 MB06/12/2019
Απόφαση 167/2019: Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης1.24 MB06/12/2019
Απόφαση 168/2019: Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.6.50 MB06/12/2019
Απόφαση 169/2019: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.48 MB06/12/2019
Απόφαση 170/2019: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.1.36 MB06/12/2019
Απόφαση 171/2019: Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.1.45 MB06/12/2019
Απόφαση 172/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» π/υ #1.744.378,10€# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.1.59 MB06/12/2019
Απόφαση 173/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» (Κ.Ε. 2017/ΕΠ001000001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #7.900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασής του.1.24 MB06/12/2019
Απόφαση 174/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα στον οικισμό ανάληψης και στην τ.κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» (Κ.Ε. 2016ΕΠ001000001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #466.053,81€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.33 MB06/12/2019
Απόφαση 175/2019: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Έργου Καινούργιου», προϋπολογισμού #423.000,00€#, χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κωδικός 2019ΚΑΠ0103000, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/16.1.29 MB06/12/2019
Απόφαση 176/2019: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς Γαβαλούς, στο Ιερό Μετόχι Αγίου Χαραλάμπους Νεοχωρίου και στην Ιερά Μονή Παναγίας Λυκουρίσσης Σκουτεράς Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕΠ 001 (με κωδικό: 2019ΕΠ00100034), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/16.1.30 MB06/12/2019
Απόφαση 177/2019: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τεσσάρων (4) υποέργων του έργου: «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕΠ 001 (με κωδικό: 2019ΕΠ00100035), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 ν.4412/16.1.31 MB06/12/2019
Απόφαση 178/2019: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ερυμάνθου έτους 2019-2020», προϋπολογισμού #1.000.000,00€# Κωδικός Έργου: 2015ΕΠ5010000, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/16.1.22 MB06/12/2019
Απόφαση 179/2019: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων για τη μεταφορά των μαθητών/τριών από τον οικισμό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων προς το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.1.78 MB17/12/2019
Απόφαση 180/2019: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2020.2.47 MB06/12/2019
Απόφαση 181/2019: Ορισμός τόπου της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας.367.08 KB06/12/2019