Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2019 00:44

Αποφάσεις της 15ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 183/2019: Συζήτηση για την πορεία του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα και σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου για την παρακολούθηση του ως άνω τεχνικού έργου.1.17 MB19/12/2019
Απόφαση 184/2019: Έγκριση διατύπωσης αιτιολογημένης γνώμης για την αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.1.33 MB19/12/2019
Απόφαση 185/2019: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο», με Φορέα (Διαχειριστή) την εταιρεία «Energean Oil και Gas S.A.», στη θέση «Κατάκολο», ΔΕ Πύργου, Δ. Πύργου, ΠΕ Ηλείας (ΠΕΤ 1903072112).1.39 MB19/12/2019
Απόφαση 186/2019: Έγκριση προένταξης δύο υπηρεσιών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας, ως ακολούθως: Υπηρεσία 1: «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ» Υπηρεσία 2: «Ηλεκτροδότηση δικτύου οδοφωτισμού της γέφυρας στην περιοχή Τσεμπερούλας»1.26 MB19/12/2019
Απόφαση 187/2019: Έγκριση προένταξης δύο προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Ηλείας, ως ακολούθως: Προμήθεια 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου “ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ”» Προμήθεια 2: «Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στραγγιστικών αντλιοστασίων δικαιοδοσίας Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ».1.32 MB19/12/2019
Απόφαση 188/2019: Παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση άδειας επέμβασης από το Δασαρχείο Πατρών σε δασική έκταση για τη διαπλάτυνση δρόμου στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Συντήρηση οδού Χαραυγή - Πόρτες».1.23 MB19/12/2019
Απόφαση 189/2019: Έγκριση πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης για την από 15-6-2015 και με αρ. καταθ. 37/2015 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών της Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE – ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010.1.31 MB19/12/2019
Απόφαση 190/2019: Καθορισμός ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.1.37 MB17/01/2020
Απόφαση 191/2019: Έγκριση Ε' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. 1.02 MB19/12/2019
Απόφαση 192/2019: Έγκριση αναγκαιότητας θέσπισης βραβείων για την επιβράβευση της ομάδας «Makerlab» των μαθητών Λυκείου του Αγρινίου και του προπονητή/εκπαιδευτή τους, για τη συμμετοχή τους στην 21η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής της IROC (International Robot Olympiad Committee), η οποία θα λάβει χώρα στην πόλη Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, στις 16 έως και 20 Δεκεμβρίου 2019 που αντιστοιχούν στην πληρωμή μέρους της εγγραφής, διαμονής, του αεροπορικού εισιτηρίου και των μετακινήσεων τους.1.29 MB19/12/2019
Απόφαση 193/2019: Έγκριση 2ης τροποποίηση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019.1.67 MB19/12/2019