Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 09:54

Αποφάσεις της 16ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 194/2019: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων για το έτος 2020.84.05 MB30/12/2019
Απόφαση 195/2019: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών για το έτος 2020.51.81 MB30/12/2019
Απόφαση 196/2019: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό για το έτος 2020.55.21 MB30/12/2019
Απόφαση 197/2019: Έγκριση: α) 3ης τροποποίησης ετήσιου επενδυτικού προγράμματος έτους 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (κ.α.π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. β) Πληρωμής έργων/μελετών 3ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 και μέχρι την κατάρτιση του επενδυτικού προγράμματος Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας έτους 2020 με τη διαδικασία των προκαταβολών.10.41 MB30/12/2019
Απόφαση 198/2019: Προένταξη μίας μελέτης και μίας τεχνικής υπηρεσίας στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2019 της Π.Ε. Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: Μελέτη: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέματος «Λαγκάδι» εντός Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου Δήμου Ήλιδας» και Τεχνική Υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στην ωρίμανση μελετών για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και τη δημοπράτηση του έργου: Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας»1.12 MB30/12/2019
Απόφαση 199/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» Π/Υ: 74.200,00€ ΣΤΗ ΣΑΕΠ 401 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 20191.40 MB30/12/2019
Απόφαση 200/2019: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” του διασυνοριακού / διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020.1.46 MB30/12/2019