Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 30 Μάρτιος 2020 12:11

Αποφάσεις της 4ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 35/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης προένταξης έργων στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 20201.27 MB30/03/2020