Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 13:17

Αποφάσεις της 6ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 54/2020: Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2020, 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», 5) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» οικονομικού έτους 2020 και 6) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΙΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία ««Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για το οικ. Έτος 2020, καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2020.5.17 MB14/04/2020