Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 20:31

Αποφάσεις της 8ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 67/2020: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τους διωχθέντες της Δημοτικής Κίνησης «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου»761.59 KB11/05/2020
Απόφαση 68/2020: Συζήτηση για την νομοθετική προστασία οικογενειακής στέγης750.20 KB11/05/2020
Απόφαση 69/2020: Έγκριση πρότασης κατάρτισης του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20208.59 MB08/05/2020
Απόφαση 70/2020: Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020 με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»28.16 MB08/05/2020
Απόφαση 71/2020: Τροποποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, μετά την 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου από τη Γ.Γ.Π.Π. το Φεβρουάριο 2020 με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»26.78 MB08/05/2020
Απόφαση 72/2020: Έγκριση χρήσης και καθορισμού λειτουργίας των χώρων του κτιρίου ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ, ιδιοκτησίας Π.Δ.Ε. / Π.Ε. Αιτωλ/νίας, καθώς και έγκριση κανονισμού χρήσης και λειτουργίας αιθουσών του1.31 MB08/05/2020