Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 25 Ιούλιος 2020 07:03

Αποφάσεις της 12ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 104/2020: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου (συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου), στα πλαίσια της διοργάνωσης του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, εκδηλώσεων με τίτλο «ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ» το Σάββατο 8 και 29 Αυγούστου 2020, από ώρα 20.00 έως 24:00.859.31 KB04/08/2020
Απόφαση 105/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμού 4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.09 MB04/08/2020
Απόφαση 106/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.14 MB04/08/2020
Απόφαση 107/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.24 MB04/08/2020
Απόφαση 108/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 120.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.14 MB04/08/2020
Απόφαση 109/2020: Έγκριση προένταξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 20 20 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης αυτού.872.37 KB04/08/2020
Απόφαση 110/2020: Έγκριση προένταξης νέας μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης αυτής.951.35 KB04/08/2020
Απόφαση 111/2020: 1η Τροποποίηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2020» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.1.59 MB04/08/2020
Απόφαση 112/2020: Έγκριση μερικής ανάκλησης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΤΑΚΟΛΟ» που κηρύχθηκε με την 46/2016 (ΦΕΚ 92 τ.ΑΑΠ) και την τροποποιητική αυτής 121/2017 (ΦΕΚ 177 τ.ΑΑΠ) αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου.919.19 KB04/08/2020
Απόφαση 113/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης όλων των υποέργων του έργου «Συντήρηση - Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων Αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΔΕ Ετών 2020 - 2022», χρηματοδότηση: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε.2020 κωδικός έργου 2020ΕΠ50100001.793.43 KB04/08/2020
Απόφαση 114/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» συνολικού προϋπολογισμού 9.300.000,00€ με το ΦΠΑ.795.86 KB04/08/2020
Απόφαση 115/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης για τα υποέργα: 1. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού». Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ 2. «Βελτίωση οδού προς Ιερά Μονή Μακελλαριάς». Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€ του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» προϋπολογισμού 6.800.000 € και ενάριθμο 2019ΕΠ00100018.801.28 KB04/08/2020
Απόφαση 116/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης για το έργο: «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ. Απόλλων Πατρών». Προϋπολογισμός: 705.870,00€, Κ.Ε.: 2019ΕΠ00100047.786.02 KB04/08/2020
Απόφαση 117/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του 2ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα και οριοθέτησης τμήματος αυτού», προϋπολογισμού υποέργου 860.000,00€ με ΦΠΑ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης σε υδατορέματα της Π.Ε. Ηλείας» συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 μετά του ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ90100001.795.49 KB04/08/2020
Απόφαση 118/2020: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΕΒ ΓΑΛΑΤΑ», προϋπολογισμού 15.000,00€, χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, κωδικός 2012ΚΑΠ0103000.900.19 KB04/08/2020
Απόφαση 119/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των εργολαβιών: Ι) (02.02.23) με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙ) (02.02.24) με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμού: 10.000.000,00€ (με ΦΠΑ) του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΔΕ και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ» με ενάριθμο 2014ΕΠ50100002 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000).674.15 KB04/08/2020
Απόφαση 120/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού 9.500.000,00€ που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, στη ΣΑΕΠ 501, Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100004.928.38 KB04/08/2020
Απόφαση 121/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των Υποέργων: Ι) (01.01) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. Αχαΐας (2021-2022)». Προϋπολογισμός υποέργου (01.01): 7.000.000,00€ (με ΦΠΑ) ΙΙ) (01.02) με τίτλο: «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ Π.Ε. Ηλείας (2020-2022)». Προϋπολογισμός υποέργου (01.02): 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε», χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε.2020ΕΠ50100006.906.26 KB04/08/2020
Απόφαση 122/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης δύο έργων της ΔΤΕ/ΠΔΕ: 1) «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. 2021-2022» Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100007/01.01, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501, Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 6.000.000,00€ και 2) «Εγκαταστάσεις Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης» Κ.Ε.: 2020ΕΠ50100007/02.02, χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 501, Ολικού Προϋπολογισμού Ένταξης: 500.000,00€.838.57 KB04/08/2020
Απόφαση 123/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου «Αποκατάσταση της Διώρυγας Δίμηκου Αιτωλ/νιας» του έργου «Αποκατάσταση της Διώρυγας Δίμηκο Αιτωλ/νιας και Επισκευή Διώρυγας ΔΧΧ Κάτω Αχελώου στη θέση Άγιοι Ασώματοι για την απορροή των υδάτων και την αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της λίμνης Λυσιμαχείας», προϋπολογισμού 793.751,42€. Χρηματοδότηση: ΣΑΕ001, Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100029.789.47 KB04/08/2020
Απόφαση 124/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων: 1) «Συντήρηση - Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 9.200.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. 2) «Επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων βλαβών αντιπλημμυρικών έργων των ποταμών Σέλεμνου-Ξυλοκέρας-Βολιναίου-Ξηρόρεμα-Αγίου Βασιλείου-Αροάνιου, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού 8.470.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2020-2022», προϋπολογισμού: 17.670.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Κ.Ε. 2020ΕΠ50100002.789.87 KB04/08/2020
Απόφαση 125/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου 1: «Υπηρεσίες Συμβούλων» στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΦΔ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Κωδ. MIS:5049560), προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.1.42 MB04/08/2020
Απόφαση 126/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (π.κ. 2006ΜΠ00130023)» (Κ.Ε. 2014ΜΠ00100001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #434.954,03€#) της ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της.1.11 MB04/08/2020
Απόφαση 127/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100008, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.21 MB04/08/2020
Απόφαση 128/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» (Κ.Ε.2018ΕΠ00100020, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #200.928,40 €#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.17 MB04/08/2020
Απόφαση 129/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΤΡΑΓΑΝΟΥ» (Κ.Ε. 2013ΕΠ00100048, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #299.800,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.08 MB04/08/2020
Απόφαση 130/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ και ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», (Κ.Ε. 2019ΕΠ00100021, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #430.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2020, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.10 MB04/08/2020
Απόφαση 131/2020: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #18.955.539,63€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.19 MB04/08/2020
Απόφαση 132/2020: Τροποποίηση της απόφασης 155/03-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ψ67Λ6-1ΧΞ) του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με Εξουσιοδοτήσεις για την Υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς Χρηματικών Ποσών και κινήσεων μέσω Internet Banking».973.87 KB04/08/2020
Απόφαση 133/2020: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος κατά της μετατροπής της Αγιά Σοφιάς σε τζαμί.111.52 KB07/08/2020
Απόφαση 134/2020: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για το συμβάν της επίθεσης σε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και το ζήτημα προστασίας του οικοσυστήματος στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου- Στροφυλιας.136.75 KB07/08/2020