Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Αύγουστος 2020 23:02

Αποφάσεις της 14ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 136/2020: Καθορισμός των ειδικοτήτων και επικαιροποίηση των στοιχείων των υπό κάλυψη θέσεων κατόπιν της έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 20201.17 MB21/08/2020
Απόφαση 137/2020: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20211.38 MB21/08/2020
Απόφαση 138/2020: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.32 MB21/08/2020