Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 23:45

Αποφάσεις της 15ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 139/2020: Έγκριση προένταξης στο Περιφερειακό Σκέλος του Επενδυτικού Προγράμματος Π.Δ.Ε. έτους 2020 του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραμμα ακτομηχανικής διερεύνησης των ακτών ΡΟΓΙΤΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ – ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ – ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΪΚΩΝ της Δυτικής Αχαΐας ώστε να εξευρεθούν και προταθούν αειφόρες ήπιες μέθοδοι προστασίας των ακτών από την διάβρωση, βάσει και των δεδομένων - αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου TRITON» προϋπολογισμού 90.520,00€»1.14 MB08/09/2020
Απόφαση 140/2020: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δημιουργίας και ανάδειξης Αρχαιολογικού Πάρκου στην Αρχαία Ολυμπία.1.25 MB08/09/2020
Απόφαση 141/2020: Έγκριση Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2020-2021.1.55 MB08/09/2020
Απόφαση 142/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου 1: «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο της ενταχθείσας πράξης «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με Κωδ. MIS 5069382 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.971.198,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.1.09 MB08/09/2020
Απόφαση 143/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», π/υ: 5.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.11 MB08/09/2020
Απόφαση 144/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», Π/Υ: 4.300.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020.1.18 MB08/09/2020
Απόφαση 145/2020: Έγκριση προένταξης της μελέτης «Προστασία και αποκατάσταση παράκτιας ζώνης Ρίου - Αγίου Βασιλείου» προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της Π.Ε. Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.802.04 KB08/09/2020
Απόφαση 146/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»", Π/Υ #234.000,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.1.23 MB08/09/2020
Απόφαση 147/2020: Έγκριση προένταξης υπηρεσίας με τίτλο «Διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»» προεκτιμώμενης δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.08 MB08/09/2020
Απόφαση 148/2020: Έγκριση προένταξης της υπηρεσίας «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.795.23 KB08/09/2020
Απόφαση 149/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2017ΕΠ80100007, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #2.290.672,82€#) της ΣΑΕΠ 801 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.08 MB08/09/2020
Απόφαση 150/2020: Έγκριση υποβολή πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» (Κ.Ε. 2012ΕΠ00100026, προϋπολογισμός: #247.592,52€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.21 MB08/09/2020
Απόφαση 151/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» (Κ.Ε. 2020ΕΠ50100008, προϋπολογισμός: #13.000.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.19 MB08/09/2020
Απόφαση 152/2020: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Κ.Ε. 2020ΕΠ00100001, προϋπολογισμός: #1.744.378,10€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.33 MB08/09/2020
Απόφαση 153/2020: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #17.570.365,49€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020, χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του1.12 MB08/09/2020
Απόφαση 154/2020: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, Π/Υ: #4.800.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2020 χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.1.12 MB08/09/2020
Απόφαση 155/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Αιτωλοακαρνανίας, Ετών 2020-2022» προϋπολογισμού 9.600.000,00 Ευρώ, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (με κωδικό: 2020ΕΠ50100003).925.27 KB08/09/2020
Απόφαση 156/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των τεσσάρων (4) υποέργων της μελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», με ενάριθμο 2020ΜΠ90100002 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.800.000,00€.915.91 KB08/09/2020
Απόφαση 157/2020: Έγκριση συμβιβασμού και κατάργησης δίκης στην υπόθεση Κότσαλου Ηλία του Αθανασίου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.24 MB08/09/2020
Απόφαση 158/2020: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2020 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων1.02 MB08/09/2020
Απόφαση 159/2020: Επικύρωση πρακτικών 1ης/2020, 2ης/2020, 3ης/2020, 4ης/2020, 5ης/2020, 6ης/2020, 7ης/2020 και 8ης/2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.1.21 MB08/09/2020